1995-2006, 11. évf. #035 

hazád
Zsidótlanítják Újlipótvárost
Kapcsoljuk a német ARD televíziót!

Matula News Network - A Matula News Network a budapesti feszült hangulatra való tekintettel legújabb adását az ARD televízió stúdiójából sugározza. Hagyomány, vallás és politika: kilakoltatják Újlipótvárosból a zsidó lakosokat.

ARD-STÚDIÓ: Üdvözöljük kedves nézõinket, az ARD televízió híradójának rendkívüli kiadását látják. És most következzen budapesti riportunk az újlipótvárosi kivonulásáról. Dietrich a helyszínrõl jelentkezik. Dietrich, mi a helyzet most Újlipótvárosban?

DIETRICH AZ ÚJLIPÓTVÁROSBÓL: Köszöntöm a nézõket, szervusz Edmund. A kitelepítés lassan, de folyamatos zajlik. Itt vagyok a Pozsonyi út -Victor Hugo utca keresztezõdésénél. A Victor Hugo utcából két család már délelõtt önként távozott, de a Pozsonyi út több házába bezárkóztak a zsidó lakosok. Várható, hogy a helyszínre érkezik Lapid Lajos rendõrezredes, akirõl kiderült, hogy az izraeli politikus, Tomi Lapid távoli rokona. Õ fel fogja olvasni Tomi Lapid üzenetét, aki egyetért a visszavonulással. Ha ez sem meggyõzõ, akkor a rendõrség a Mazsihisz (a magyar zsidó hitközségek szervezete) különítményeseivel megkezdik a kilakoltatást. Az mindenképpen várható, hogy a rendõrök nem mennek egyedül, mindegyik mellett egy zsidó önkéntes lesz.

ARD-STÚDIÓ: Mikor várható, hogy megkezdõdik az erõszakos kilakoltatás?

DIETRICH AZ ÚJLIPÓTVÁROSBÓL: Egyelõre nem tudni, bár a határidõ az önkéntes kiköltözésre már három és fél órája lejárt. Az erre a célra forgalomba állított üres villamosok hajnal óta állnak a körúton. Mindegyik kocsiban hat család fér el a csomagjaikkal együtt. Aba Botond, a városi tömegközlekedési vállalat vezetõje külön utasítást adott, hogy kék szalagokkal díszítsék fel a jármûveket és mindegyik távnyitású harmonika-ajtó oldalára egy-egy mezüzét szereltek fel ideiglenesen a karbantartók, hogy a zsidók otthonosan érezzék magukat. A jármûvek egy része a Moszkva térre viszik a kitelepítetteket, ahonnan ideiglenes táborokba buszok szállítják fel õket Hûvösvölgyre. Egy második csoportot a Wesselényi utcai megállónál tesznek ki, ahol a helyi önkormányzat repatriációs programjának keretében bérházakat szabadított fel a lipótvárosi telepesek számára.

ARD-STÚDIÓ: Ezek szerint logisztikailag minden rendben van, az kell már csak, hogy a zsidók befejezzék a csomagolást?

DIETRICH AZ ÚJLIPÓTVÁROSBÓL: Csak részben ilyen egyszerû a helyzet, Edmund. Látni kell, hogy sokan egyáltalán nem akarnak távozni és most hallottam egy újabb hírt. A Scheiber Sándor Gimnázium legalább ötven tanulója bevette magát a Radnóti utca 23-as számú ház egyik lakásába, ahol úgy tûnik, valamiféle házibuli készül. Ha jól értem egy Nigun nevû zenekar is kijátszotta a kordont, napok óta a pincékben bujkáltak, és most õk biztosítják a jó hangulatot. A gyerekeknél állítólag több üveg kóserszilva pálinka is van, amit a Szóda nevû szórakozóhely tulajdonosa ajándékozott nekik. Ellene fiatalkorúak veszélyeztetése miatt indult rendõrségi eljárás.

ARD-STÚDIÓ: Köszönjük. Most visszatérünk a stúdióba, ahol vendégünk a Németországban élõ Konrád György, magyar zsidó író, õ segít nekünk értelmezni a helyzetet.

KONRÁD GYÖRGY: Köszöntöm az ARD nézõit.

ARD-STÚDIÓ: Konrád úr, mi történik most Budapesten?

KONRÁD GYÖRGY: Nagyon nehéz erre röviden és a német nézõk számára érthetõen válaszolni. Hogy mi történik, azt láthatják a képeken, de hogy mi történik a lelkekben, azt még Budapestrõl sem látni jól. Azt hiszem ez egy nagyon nehéz döntés volt, hogy a zsidókat kitelepítik Újlipótvárosból. Elég régóta elég sokan laktak ott, nyilván nehéz feladni az évtizedes otthonokat. Ugyanakkor értem a döntés okait. Arról van szó, hogy eltelt sok év, és a zsidóknak fel kell adniuk azt a városrészt, ami egy kerületet képez a hagyományosan nem zsidó, proletár jellegû Angyalfölddel. Én örülnék annak például, ha Erzsébetváros ezzel párhuzamosan visszakapná hagyományos zsidós jellegét. Mint a városrészt védõ Óvás Egyesület fõvédnöke magam is ezt szorgalmaztam.

ARD-STÚDIÓ: Tehát a zsidóknak el kellene foglalniuk hagyományos életterüket, de erre sokan nem hajlandók, még a Mazsihisz, a kormány és az önkormányzat határozott kérésére sem. Itt van a vonalban Tóth József, az Újlipótvárost is irányító XIII. kerületi önkormányzat polgármestere. Üdvözlöm Tóth Úr! Egyetért azzal, hogy a kerületi zsidóknak menniük kell?

TÓTH JÓZSEF: Köszöntöm a német tévénézõket. Nos, ez egy bonyolultabb probléma annál, mint ahogy a kérdés sugallja. Alapvetõen nincs arról szó, hogy bárkit is el akarnánk üldözni innen. Sõt, a XIII. kerület hagyományosan befogadó, kulturálisan sokszínû része Budapestnek. Most csupán annyi történik, hogy a kerület egy bizonyos jól körülhatárolható részérõl egy bizonyos etnikum képviselõit más, megfelelõ lakókörnyezetbe helyezzük át, a város megfelelõ integritásának kialakítása érdekében. Alapvetõen nem faji, hanem településszerkezeti kérdésrõl van szó, a turizmus és a város fejlesztésének érdekében. Ezt egyébként több rendelet is taxatíve szabályozza.

ARD-STÚDIÓ: Hány zsidót érint a kilakoltatás?

TÓTH JÓZSEF: Nos, egy 1999-es felmérés szerint, amit itt tartok a kezemben, a fõvárosi zsidóság 18 százaléka él kerületünkben, azaz annak is Újlipótváros részében. Ez hallatlanul magas és torz arány, ezen mindenképpen változtatni kell. Ez egyébként nem egészen 1500 embert jelent.

ARD-STÚDIÓ: Köszönjük szépen Tóth úr. És most vissza helyszínre. Dietrich, mi a helyzet Újlipótvárosban?

DIETRICH AZ ÚJLIPÓTVÁROSBÓL: Most hagyta el a kerületet Feldmájer Péter, a zsidó hitközség elnöke, aki szerette volna jobb belátásra bírni a helyi zsidókat. Néhány család az elsõ villamossal önként elhagyta otthonát és õk Lamperth Mónika belügyminisztertõl személyesen vehették át a négyzetméterenként járó háromszázezer forintos kárpótlásukat. A többieknek azonban be kell érniük kétszázezerrel, mert nem önként távoznak. Sokan, legalább hétszázan elbarikádozták magukat és több száz tüntetõ is csatlakozott hozzájuk. Andrassew Iván nem zsidó publicistát például többen látni vélték, amint kipában gulyást készít az egyik bérház udvarán. Itt van velem valaki a Tátra utca 8. szám alatt lakik, kilakoltatása dél óta idõszerû, de nem távozik. Mire készülnek?

ELLENBOGEN IVÁN, VOLT HELYI LAKOS: Csak arra, hogy ott maradjunk, ahol születtünk. Joga van minden zsidónak ott élni, ahol akar. Nem adjuk fel Újlipótvárost, soha, de soha. Újlipótváros õsi zsidó otthon. Egyetlen négyzetcentimétert nem adunk oda a keresztényeknek.

ARD-STÚDIÓ: És ha a rendõrség megkezdi a kitelepítést?

ELLENBOGEN IVÁN, VOLT HELYI LAKOS: Nekem a nagyanyámat és a testvéreit elégették, mert önként elmentek, amikor elzavarták õket. Ennél rosszabb akkor sem történhet, ha én a maradást választom.

DIETRICH AZ ÚJLIPÓTVÁROSBÓL: Walterrel bemerészkedtünk a Hollán Ernõ utca mélyére. Ott rögzítettük ezeket a képeket. A 14-es számú ház pincéjében a Weinberger család alakított ki menedékhelyet. Közel húszan éneklik reggel óta a Szól a kakas már címû dalt, portájukat pedig szögesdróttal zárták el. Állítják, egy hónapra elegendõ élelmiszert halmoztak fel. Itt, a Balzac utcában Gál Györgyné nyugdíjast látjuk, ahogy spárgával odakötözte magát egy fotelhez. A telefont elérhetõ közelségben tartja, mert mint mondja szívbeteg, és bármikor szükség lehet a mentõre. Éppen ezért egy ollót is a keze ügyében tart, hogy ha jönne a mentõ, akkor könnyen kiszabadíthassák. Izraelben élõ rokonai támogatásukról biztosították. Itt van a helyszínen velünk Gergényi Péter, fõvárosi rendõrkapitány. Gergényi úr, mikor lép a rendõrség?

GERGÉNYI PÉTER: A rendõrség a hatályos jogszabályok értelmében fog fellépni, a törvényességi követelmények teljes körû betartásával. Számos értékes bejelentés is érkezett. Több újlipótvárosi lakos jelentette például, hogy a szomszédságukban olyan zsidó polgárok élnek, akik megpróbálták megvezetni a hatóságot. Volt olyan család, amelyik feszületet szegezett az ajtajára, holott a szomszédok pontosan tudják, hogy a család a karácsonyi ünnepeket vidéki szállodákban töltik, mintegy elmenekülve a többségi ünnep elõl. Most ezek feldolgozása és kiértékelése folyik.

DIETRICH AZ ÚJLIPÓTVÁROSBÓL: Úgy tudjuk, hogy a rendõrséget zsidó önkéntesek segítik majd.

GERGÉNYI PÉTER: Valóban, mintegy kétszáz önkéntest kértünk a Mazsihisztõl. Õk talán jobban szót értenek a nehezen kezelhetõ lakosokkal. Az önkénteseket jól látható karszalaggal szereltük fel. Sajnos a Szent István park megtisztítása különösen nehéznek tûnik. Közel negyvenen felmásztak a park fáira, és onnan súlyos menórákkal dobálják meg a rendõröket és önkéntes segítõiket. Elképzelhetõ, hogy itt vízágyú bevetésére kerül majd sor.

DIETRICH AZ ÚJLIPÓTVÁROSBÓL: Mi a helyzet a lakásfoglaló gimnazistákkal?

GERGÉNYI PÉTER: Követeléseik egyelõre zavarosnak tûnnek. Úgy értelmeztük eddigi nyilatkozataikat, hogy a kitelepítés kérdését össze kívánják kötni a marihuána legalizálásával.

ARD-STÚDIÓ: Kedves nézõink, a budapesti zsidók kitelepítésrõl láthatnak összeállítást, itt az ARD híradójának különkiadásában. A stúdióban itt van velünk Szájer József, a jelenleg ellenzékben lévõ Fidesz nevû jobbközép magyar párt európai parlamenti képviselõje. Szájer úr, figyeli az otthoni az eseményeket?

SZÁJER JÓZSEF: Természetesen nagy figyelemmel kísérek mindent, és mondhatom, fel vagyok háborodva. Embertelen és megalázó megoldást választott ismét a posztkommunista hatalom, saját polgárait emberi méltóságában alázza meg.

ARD-STÚDIÓ: Önök szerint tehát a kitelepítés szükségtelen?

SZÁJER JÓZSEF: A zsidók eltávolítása Újlipótvárosból tárgyalási alap a Fidesz számára. Mi a módszer miatt sajnálkozunk. Úgy is meg lehetett volna ezt oldani, hogy kapkodás és botrányok nélkül történjenek az események, jobban együttmûködve a polgárokkal és mindenképpen hatékonyabban.

DIETRICH AZ ÚJLIPÓTVÁROSBÓL: Elnézést Edmund, de azt hiszem, hogy elkezdõdött. A zsidó önkéntesekkel együtt elindultak a rendõrök, befelé a Tátra utcába. Kis térkép van náluk, amelyen sárga pötty jelzi a zsidó lakásokat. Walterrel követjük õket. (...) Ha jól látom, bizonyos Gáborékhoz csöngetnek be. Nincs válasz. Talán önként távoztak. Akkor viszont a kulcsokat le kellett volna adniuk, mondja Puskás százados, aki csak névrokona az ismert labdarúgó fenoménnak. Akkor most mit tesznek Puskás úr?

PUSKÁS SZÁZADOS: Elõször a kolléga próbálja jobb belátásra bírni õket.

EGY RENDÕR: Shalom, shalom, Gáborék! Vár a villamos!

BEZÁRKÓZOTT LAKÓK: Nem megyünk sehova.

EGY RENDÕR: Kérem nyissák ki az ajtót!

DIETRICH AZ ÚJLIPÓTVÁROSBÓL: Nincs válasz. Most Puskás százados megpróbálja betörni az ajtót. "Hiába, hiába - próbálom fordítani a bentrõl jövõ hölgy hangját - odatolta a fiam a kredencet. Ide nem jönnek be csak úgy!"

Puskás úr rádión erõsítést kér. Most egy zárszakértõ kinyitja az ajtót, a kredencet pedig többen befordítják. Gábor néni ha jól látom beszaladt egy szobába. Indulunk utána. Valamilyen édesség illata terjeng a lakásban. Igen, megvan Gábor néni, megpróbált behúzódni az ágy alá. Nagyon erõsen szorítja az ágy lábát, többen is megpróbálják lefejteni róla az ujjait. Közben Gábor néni fia, ez az alacsony fiatalember õrjöng: Hagyjátok az anyámat! Õt már lefogták, és most négyen viszik a villamos felé. Gábor nénivel azonban nem bírnak, húzza magával az ágyat, ahogy a lábánál fogva ráncigálják ki a szobából. Gábor nénin egy hátizsák is van, aminek a kötõje valahogy kioldódott a dulakodásban és több sütemény is leesett a földre. Megfogom, még meleg. Sajnos Puskás úr arra kér, hogy ne forgassunk tovább, mert nem férnek elegen a nénihez. Kimegyünk az utcára.

Itt vagyunk a Pozsonyi úton, a Szent István Park közelében. A 62-es számú ház elõtt dulakodást látunk, és közben hangosan a magyar himnuszt éneklik. Egy férfi odaláncolta magát egy KRESZ-táblához. Odamegyünk hozzá. Amint látják nem hajlandó nyilatkozni. A trolibusz, amit látnak, olyan tüntetõkkel van tele, akik más kerületekbõl érkeztek, és most õket is erõszakkal kirakják. A trolibuszok egyenesen a Markó utca környékére, egy börtönhöz szállítják ezeket az embereket. Állítólag a letartóztatottak között van a Szabad Demokraták Szövetségének több képviselõje is. A párt a kitelepítésrõl szóló vita idején kettészakadt. Demszky fõpolgármester vezetésével egy kitelepítéspárti, míg Fodor Gábor vezetésével egy kitelepítésellenes frakcióra. Várhatóan a két utódpárt választási megállapodást köt egymással, és jelöltjeiket kölcsönösen visszaléptetik a jövõ tavaszi választásokon, de ezentúl külön frakcióban kívánnak politizálni.

Büdös nácik! - ezt az egyik karszalagos önkéntesnek kiabálja a Goldman család több tagja is. A kislány egy macit dob az egyik kitelepítõ arcába, itt a Hegedûs Gyula utcában. Édesapja azt üvölti, hogy nem vagytok zsidók. Közben Puskás századostól azt az információt hallottuk, hogy egyes rendõri egységeket megpróbáltak megvesztegetni. Értékes ezüsttárgyakat ajánlottak fel az intézkedõ hatóságoknak. Puskás úr azt ígéri, hogy újabb rendkívüli esemény esetén haladéktalanul értesít. Stúdió.

ARD-STÚDIÓ: Köszönjük Dietrich. Most egy bejátszás következik a pfalzi kulturális fesztiválról. Késõbb még visszatérünk budapesti híreinkkel. További kellemes televíziózást kívánunk!


Matula Magazin © Minden jog fenntartva. 1995-2006 | Megjelenik, amikor megjelenik, kábé kéthetente. | Médiaajánlat | Impresszum